Tuesday, August 3, 2010

Rahasia alam metafizik pada diri manusia..

1.Nafsu:

Berhubung karena masalah ini sangat penting untk kita ketahui,maka kita perlu mengkajinya secara luas dan mendalam supaya kita dapat mengetahui hakikatnya. Dan dari sinilah kita boleh mengenal pasti masalah yang sedang dihadapi manusia,atau untk mengkaji kekuatan manusia..Komposisi nafsu
Kegiatan nafsu adalah salah satu fenomenaw kekuatan kekuatan tabiat yang bekerja di alam,dan ia juga berperanan untk mempengaruhi suatu benda.. Ini seperti elektrik,magnet,cahaya,panas dan semua kekuatan alam tabih ini(tabiat). Tetapi kegiatan nafsu berbeza dengan kegiata2 yang baru disebutkan,yakni ia adalah kekuatan yang berakal,merencanakan,memikirkan,menguasai dan mencipta. Karena itulah disebut insan itu insan,seperti yg tertera pada syair ini:

Hadapkanlah kepada jiwa itu
Dan sempurnakanlah kelebihan-kelebihannya
Engkau manusia adalah disebabkan jiwa bukan disebabkan tubuh
Wahai yang berkhidmat kepada tubuh
Berapa bnyk engkau berkorban untknya
Apakah engkau tuntut keuntungan dari sesuatu yang padanya terdapat kerugianKedudukan nafsu yang maknawi itu jika dibandingkan dengan tubuh yg bersifat kebendaan adalah seperti kedudukan seorang penyanyi dengan alat-alat muziknya..
Nafsu dan tubuh saling melengkapi dan mempengaruhi. Apa yang dirasakan oleh nafsu juga turut dirasakan tubuh. Jika nafsu berpenyakit maka tubuh pun ikut merasa sakit.

Mengkaji tubuh manusia adalah bidang pengkhususan calon doktor,kajian tentang kejiwaan ditinjau dari segi susunannya,tugas-tugasnya,perubahan-perubahannya(kesihatan,penyakit dan perawatannya) adalah tugas seorang psikaitri. Jika tubuh mempunyai berbagai unsur fizikal,maka nafsu pun mempunyai beberapa unsur yang tidak nampak (abstrak).

No comments:

Post a Comment